• Ultrasonic pigments dispersion equipment

    Equips de dispersió de pigments per ultrasons

    Els pigments es dispersen en pintures, recobriments i tintes per donar color. Però la majoria dels compostos metàl·lics dels pigments, com ara: TiO2, SiO2, ZrO2, ZnO, CeO2, són substàncies insolubles. Això requereix un mitjà eficaç de dispersió per dispersar-los al mitjà corresponent. La tecnologia de dispersió per ultrasons és actualment el millor mètode de dispersió. La cavitació per ultrasons produeix infinitat de zones d’alta i baixa pressió al líquid. Aquestes zones d’alta i baixa pressió impacten contínuament sobre par ...