• 20Khz ultrasonic pigment coating paint dispersing machine

    Màquina de dispersió de pintura de recobriment per ultrasons de 20 KHz

    La dispersió per ultrasons és un procés mecànic per reduir les partícules petites en un líquid, de manera que queden uniformement petites i es distribueixen uniformement. Quan s’utilitzen màquines de dispersió per ultrasons com a homogeneïtzadors, l’objectiu és reduir les partícules petites d’un líquid per millorar la uniformitat i l’estabilitat. Aquestes partícules (fase dispersa) poden ser sòlides o líquides. Una reducció del diàmetre mitjà de les partícules augmenta el nombre de partícules individuals. Això condueix a una reducció de la mitjana ...